Aspiringconcepts – conceptrealisatie, wederzijdse inspiratie

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik
van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die door middel van
deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

AspiringConcepts stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het
verstrekken van informatie. Hoewel AspiringConcepts met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie,
garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten en onvolkomenheden.
AspiringConcepts aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan
door gebruik, onvolledigheid en onjuistheid van de aangeboden indormatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd
door of onder zeggenschap staan van AspiringConcepts. Deze links zijn uitsluitend opgenomen
in het kader van informatieverstrekking en impliceren geen relatie met of goedkeuring door
AspiringConcepts.

AspiringConcepts is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke
gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsites of
waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze internetsite berust bij AspiringConcepts of bij derden, die met toestemming
dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan AspiringConcepts.Vermenigvuldigen in welke vorm
dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door AspiringConcepts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *